Varsity Boys Basketball v. Alief Elsik

The Varsity Boys Basketball team wins against Alief Elsik with a smashing score of 71-56!

The Varsity Boys Basketball team won the “Team of the Week” award!

By Olivia Raymond, Sports Editor